Cục Viễn thông nói về thuê bao thiếu thông tin sẽ bị khóa sau 24/4

Cục Viễn thông đã chính thức lên tiếng giải thích về thời điểm sẽ cắt dịch vụ đối với thuê bao không đăng ký thông tin thuê bao và bổ sung ảnh sau ngày 24/4.