Facebook sắp bổ sung tính năng

Nút "unsend" (thu hồi tin nhắn) của Facebook Messenger có thể sắp được phát hành chính thức.