Sử dụng công nghệ điện mặt trời Tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường

Hiện nay, trong khi giá thành các nguồn năng lượng truyền thống cao, nguồn cung không ổn định thì xu hướng nhiều nguồn năng lượng thay thế được các nhà khoa học quan tâm, đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời.