Samsung Galaxy Note 9 giúp nhận diện khiếm khuyết khi chụp ảnh

Điện thoại thông minh cao cấp mới của Samsung thông báo cho chủ sở hữu các sự cố với ảnh của họ ngay khi chúng được chụp.