Trải nghiệm Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập

Nghe nói Tân Lập “hồi sinh”, chúng tôi tìm đến điểm du lịch này để được trải nghiệm cảnh sông nước bình yên, thú vị.